Czym jest ozon?

Ozon jest naturalnym składnikiem atmosfery. Powstaje w stratosferze, na wysokości około 30km, jako wynik działania promieni ultrafioletowych na tlen. W niższych warstwach powstaje na skutek wyładowań atmosferycznych.

Ozon - a klimatyzacja wentylacja i zanieczyszczenia.

ozonowanie

Ozon eliminuje zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego, niszczy lotne cząstki, które przenoszą zapachy (niszczy je, a nie maskuje) - dym papierosowy, zapach moczu, zapach zwierząt, spalenizny.
Ozon zabija również mikroorganizmy - bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie, grzyby, roztocza a także powoduje rozpad pierścienia węglowego substancji zawartych w rozpuszczalnikach lakietach organicznych - niweluje ich zapach i szkodliwe działanie na organizm ludzi i zwierzęcy. Jest najskuteczniejszym środkiem odkażającym. 

 

generator

W zakresie dezynfekcji - ozonowania świadczymy usługi:

- klimatyzacji,

- wentylacji - rekuperacji,

- samochodów,

- obiektów po pożarze,

- usuwanie zapachów z "palarni"

- pomieszczeń z "nieprzyjemnymi zapachami"